Usługi

Consultpl oferuje szeroki zakres usług w zakresie rachunkowości i podatkowych rozliczeń przedsiębiorców.
Szczególnie specjalizujemy się w rachunkowości spółek i podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Priorytetem naszej pracy jest dbałość o ”bezpieczeństwo” klienta.
Nasza praca podlega stałej weryfikacji ze strony administracji skarbowej.
Współpracujemy z biegłym rewidentem i aktuariuszem.
Stosujemy i ciągle rozwijamy wewnętrzne procedury AML (Anti-Money Laundering).

Zapraszam do współpracy

zakładanie, likwidacja indywidualnej działalności gospodarczej i spółek prawa handlowego

prowadzenie ksiąg
podatkowych
i ewidencji (ryczałt, VAT)

prowadzenie ksiąg rachunkowych dla podmiotów objętych Ustawą o rachunkowości

obsługa
kadr i płac

sprawozdawczość
podatkowa i bilansowa

obsługa badań
rewidenckich i kontroli

raportowanie wewnętrzne dedykowane indywidualnie

obsługa wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego

archiwizacja i przechowywanie dokumentacji

Corporate Finance – analizy, prognozy, controling

„CONCIERGE” FINANSOWY

usługi „due diligence”

zaległości wyprowadzanie

konsultacje i szkolenia

usługi teleadresowe i biurowe

Ceny negocjowane indywidualnie

ryczałtowo lub godzinowo w zależności od zagadnienia