Usługi

 • zakładanie, likwidacja indywidualnej działalności gospodarczej i spółek prawa handlowego
 • prowadzenie ksiąg podatkowych i ewidencji (ryczałt, VAT)
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych dla podmiotów objętych Ustawą o rachunkowości
 • obsługa kadr i płac
 • sprawozdawczość podatkowa i bilansowa
 • obsługa badań rewidenckich, kontroli zewnętrznych i wewnętrznych
 • raportowanie wewnętrzne dedykowane indywidualnie
 • obsługa wniosków do Krajowy Rejestr Sądowy
 • archiwizacja i przechowywanie dokumentacji
 • Corporate Finance – analizy, prognozy, controling
 • „CONCIERGE” FINANSOWY
 • usługi „due diligence”
 • zaległości wyprowadzanie
 • konsultacje i szkolenia
 • usługi informatyczne
 • usługi kurierskie
 • usługi teleadresowe i biurowe

Ceny negocjowane indywidualnie, ryczałtowo lub godzinowo w zależności od zagadnienia