Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, podmioty których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, muszą do dnia 30.06.2012 r poddać Sprawozdanie Finansowe za rok 2011 zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.

read more