Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, podmioty których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, muszą do dnia 30.06.2012 r poddać Sprawozdanie Finansowe za rok 2011 zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.

read more

Do zakończenia roku podatkowego pozostało już niewiele czasu. Pamiętajmy o 30.04.2012 – złożenie zeznań podatkowych.

read more