Klienci

My wiemy: To klient opłaca nasz chleb, dom, samochód, wakacje…. Naszą przyszłość !

Pracujemy dla klienta tak jakby to była nasza działalność.
Dlatego zawsze musimy dbać i dbamy o bezpieczeństwo biznesowe Naszego Klienta.
Przestrzegając standardów obrotu gospodarczego robimy wszystko aby działać w zgodzie z obowiązującym prawem podatkowym, handlowym i bilansowym oraz przestrzegać zapisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksu Pracy i Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Naszymi klientami są zarówno małe jednoosobowe przedsiębiorstwa jak i duże spółki zatrudniające około 50 osób.

Obecnie obsługujemy ponad 50 podmiotów
Niezależnie od skali przedsiębiorstwa staramy się dokładać wszelkich starań, aby Klient czuł się obsłużony profesjonalnie i wyjątkowo.

Nasi klienci działają w branżach produkcyjnej, handlowej, usługowej, gastronomicznej, edukacyjnej i społecznej.
Każda z w/w branż charakteryzuje się swoją specyfiką, odrębnością zagadnień i oczekiwań.
Mimo to, dzięki nabytemu Doświadczeniu, posiadanej Wiedzy, procedurom kontroli wewnętrznej oraz Odpowiedzialności w praktycznym stosowaniu zdobytych umiejętności, pomyślnie, bezpiecznie i mamy nadzieję, że ku obustronnemu zadowoleniu, fachowo obsługujemy naszych Klientów.