VAT od 01.01.2014 zmiany

On 1 stycznia, 2014, posted in: Aktualności, Bez kategorii by

Z dniem 01.01.2014 w życie wchodzi wiele zmian w zakresie podatku VAT. Najistotniejszą jednak zmianą z punktu widzenia dotychczasowej praktyki jest moment powstania obowiązku podatkowego, termin wystawiania faktur oraz zasady dotyczące momentu powstania prawa do odliczenia VAT naliczonego od dokonanych zakupów. W skrócie, poza przypadkami szczególnymi, moment powstania obowiązku podatkowego w VAT powstaje w dniu wydania towaru lub wykonania usługi. Fakturę dokumentującą sprzedaż można wystawić do 15 dnia miesiąca następującego po wystąpieniu obowiązku podatkowego, jednka należy pamiętać, że to zdarzenie a nie fakt wystawienia faktury determinuje powstanie należności podatkowych i obowiązek ich rozliczenia. W przypadku podatku naliczonego możliwość jego odliczenia powstaje nie wcześniej niż moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Nadal dla odliczenia podatku naliczonego niezbędnym jest  posiadanie faktury wystawionej przez sprzedawcę.

 

read more

Przypominamy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 263) wydawany nabywcy paragon fiskalny musi zawierać następujące nowe informacje:

  1. NIP nabywcy (wpis na żądanie nabywcy)
  2. Nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną identyfikację

w przypadku pkt. 1 jest on naturalną konsekwencją wprowadzenia 2013 r. zmian dotyczących możliwości wystawiania nabywcy faktury uproszczonej (transakcje do 450 zł),

w zakresie pkt. 2 Minister Finansów  oczekuje informacji na tyle szczegółowej aby wyraźnie można było do danego rodzaju asortymentu przypisać określoną stawkę podatku VAT. W zależności od profilu prowadzonej działalności i różnorodności sprzedawanych towarów i usług obowiązek jednoznacznej identyfikacji nazwy wymaga dokonania określonych zmian w stosowanych kasach fiskalnych. Stosowanie dotychczas użytkowanych kas, mimo braku możliwości ‘’dopisania’’ NIP, jest możliwe do czasu ich naturalnego zużycia.

read more

Zmiany PIT/CIT 2013

On 4 grudnia, 2012, posted in: Aktualności, Bez kategorii by

Od dnia 01.01.2013 r, w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) pojawi się niekorzystna z punktu widzenia rozpoznania kosztu podatkowego zmiana. W wyniku podpisania tzw trzeciej ustawy deregulacyjnej wprowadzono bowiem brak możliwości zaliczenia w koszty nieopłaconych w terminie zobowiązań. Termin podstawowy to 30 dni od daty wymagalnej, jednak dodatkowo termin ten nie może przekroczyć 90 dni od daty zaliczenia wydatku w koszty. Powyższa zmiana spowoduje szereg zmian w stosowanych obecnie procedurach memoriałowego ujęcia kosztu, zwiększy nakłady pracy na ustalenie poprawnej podstawy opodatkowania, wpłynie również niekorzystnie na ryzyko podatkowe. Obawiam się, że zmiany w PIT/CIT tylko w niewielkim stopniu wpłyną na zmniejszenie tzw zatorów płatniczych. Jednak gdyby połączyć w/ w zmianę ze zmianą momentu rozpoznania przychodu (np. po dacie jego faktycznego uzyskania) to byłaby prawdziwa i cenna dla przedsiębiorcy rewolucja.

read more

Jak wiadomo, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 02 października 2012 r. niedawno zniesione prawo pracownika do odbioru dnia wolnego za dzień świąteczny wypadający w inny dzień wolny wynikający z okresu rozliczeniowego (generalnie chodzi o sobotę), znów obowiązuje. Jednak czy koniecznie oznacza to, iż pracodawca musi udzielić pracownikowi dnia wolnego w zamian za w/w dzień? Otóż nie! Dla zachowania poprawności liczby godzin do przepracowania w okresie rozliczeniowym wystarczy np. obniżyć pracownikowi dobowy wymiar godzin w niektóre dni pracy. Powyższe rozwiązanie pozwala na utrzymanie ciągłości pracy i niedezorganizuje nagle pracy przedsiębiorstwa. A tak przy okazji, za powyższym wyrokiem nie doszło do zniesienia święta (nowego dnia wolnego od pracy) jakim jest dzień Trzech Króli. Nie mając nic przeciwko w/ w Świętu należy pamiętać, iż wprowadzenie w ten dzień dnia wolnego od pracy odbyło się w zamian za rezygnację z obowiązku oddawania dnia wolnego za święto wypadające w inny dzień wolny niż niedziela. W ten sposób w krótkim czasie mamy kolejny dzień wolny, który w oczywisty sposób przełoży się na tak przez wszystkich oczekiwaną wydajność pracy. Oczywiście rynek, który nie znosi próżni, zweryfikuje się sam:)

read more

Przypominam, iż od bieżącego roku zniknął jeden z kuriozalnych przepisów nakazujący wpłacać zaliczkę na podatek dochodowy w podwójnej wysokości (zaliczka za grudzień)

Obecny przepis daje możliwość rzeczywistej wpłaty zaliczki za grudzień (pod warunkiem sprawnego zamknięcia ksiąg do 20.01) lub optymalizację terminu wpłaty podatku.

Jeszcze żeby tak płacić podatek od faktycznie uzyskanych walorów:) może kiedyś…

read more

Ponownie Ostrzegamy

On 21 sierpnia, 2012, posted in: Aktualności, Bez kategorii by

w ostatnich dniach do wielu naszych klientów dotarły wezwania do zapłaty kwoty 110 zł tytułem opłaty za prowadzony rejestr przedsiębiorców. PROSIMY NIE REALIZOWAĆ TYCH PRZELEWÓW. Jak informowaliśmy wczesniej jest to ordynarna próba wyłudzenia  stosowana w skali calego kraju przez pewną nieuczciwą firmę.

read more

od dziś odpis z KRS za darmo, elektronicznie

wystarczy wejść na stronę KRS wpisać jeden z motywów identyfikujących podmiot i jest…

ciekawe co na to banki i inne instytucje – przecież nie ma stempelka:)

read more

W związku z coraz częstszym pojawianiem się wezwań do zapłaty od firm rzekomo zajmujących się obowiązkową urzędową publikacją danych nowych przedsiębiorców zarówno tych rejestrowanych w KRS jak i CEIDG, OSTRZEGAMY aby nie wnosić żadnych dodatkowych opłat niż te które są związane z rejestracją w KRS i które wnosi się bezpośrednio na konto Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie ulegajmy ordynarnym próbom wyłudzenia.

read more

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, podmioty których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, muszą do dnia 30.06.2012 r poddać Sprawozdanie Finansowe za rok 2011 zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.

read more

Do zakończenia roku podatkowego pozostało już niewiele czasu. Pamiętajmy o 30.04.2012 – złożenie zeznań podatkowych.

read more