VAT od 01.01.2014 zmiany

On 1 stycznia, 2014, posted in: Aktualności, Bez kategorii by

Z dniem 01.01.2014 w życie wchodzi wiele zmian w zakresie podatku VAT. Najistotniejszą jednak zmianą z punktu widzenia dotychczasowej praktyki jest moment powstania obowiązku podatkowego, termin wystawiania faktur oraz zasady dotyczące momentu powstania prawa do odliczenia VAT naliczonego od dokonanych zakupów. W skrócie, poza przypadkami szczególnymi, moment powstania obowiązku podatkowego w VAT powstaje w dniu wydania towaru lub wykonania usługi. Fakturę dokumentującą sprzedaż można wystawić do 15 dnia miesiąca następującego po wystąpieniu obowiązku podatkowego, jednka należy pamiętać, że to zdarzenie a nie fakt wystawienia faktury determinuje powstanie należności podatkowych i obowiązek ich rozliczenia. W przypadku podatku naliczonego możliwość jego odliczenia powstaje nie wcześniej niż moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Nadal dla odliczenia podatku naliczonego niezbędnym jest  posiadanie faktury wystawionej przez sprzedawcę.

 

Comments are closed.